Powrót

AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej

AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej

AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej, to bardzo poważne schorzenie oka, które w większości przypadków może doprowadzić do znacznego pogorszenia się kondycji widzenia, a nawet ślepoty. Na powstanie tej choroby wpływ ma bardzo wiele czynników – warto poznać najważniejsze z nich i dowiedzieć się, jak można leczyć to schorzenie.

AMD – choroba oczu groźna dla człowieka

Zwyrodnienie plamki żółtej to choroba bezpośrednio powiązana z wiekiem. Z uwagi na szerzący się problem, w ostatnich latach poświęcono jej bardzo wiele uwagi. AMD prowadzi do utraty wzroku na skutek zajęcia procesem chorobowym plamki, czyli obszaru siatkówki oka, który odpowiada za precyzyjne widzenie. AMD pojawia się po 50. życia i w wielu krajach stanowi najpoważniejszą przyczynę ślepoty u osób po 65. roku życia. Choroba ta objawia się początkowo poprzez pojawienie się na dnie oka pojedynczych druz, czyli skupisk barwnika. Czasami pacjenci mogą skarżyć się na niewielkie zniekształcanie obrazu, obniżenie kontrastu i pogorszenie widzenia kolorów. Niestety, z czasem choroba może rozwijać się i w efekcie chory zauważy u siebie zniekształcenie poprawnego widzenia geograficznego. Oznacza to, że już nie tylko pojedyncze kształty staną się zniekształcone, ale całe panoramy obrazów. Rozwój choroby może wahać się od kilku tygodni do kilku lat [1].

Sama choroba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia pacjenta, ale w przypadku osób dotkniętych AMD można odnotować znaczne pogorszenie się jakości życia pacjentów.

AMD – oczy w niebezpieczeństwie

Szacuje się, że obecnie na świecie AMD dotkniętych jest już blisko 25 milionów ludzi na całym świecie – w Polsce zdiagnozowanych jest około 1,2 milionów przypadków. Rokowania nie są najlepsze – przewiduje się, że w ciągu najbliższych dwudziestu pięciu lat liczna chorych na AMD znacznie wzrośnie, co związane jest z procesem starzenia się społeczeństwa [1].

Rozróżnia się dwie postaci AMD – suchą i mokrą. Pierwsza z nich – sucha – to aż 80% wszystkich przypadków. w tym przypadku dochodzi do zwieńczenia i zaniku siatkówki. W ostateczności plamka żółta traci zdolność do pełnienia swojej podstawowej roli, a widzenie centralne zaczyna stawać się ograniczone. W postaci mokrej pojawiają się nawracające wylewy krwi z naczyń włosowatych naczyniówki [2].

Zwyrodnienie plamki żółtej – skąd się bierze?

Według najnowszych badań AMD uznawane jest za chorobę uwarunkowana genetycznie, która może ujawnić swoją obecność w późnym wieku. Na rozwój choroby wpływ na sposób odżywiania i czynniki środowiska. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest wiek. Badacze są również zgodni co do tego, że ryzyko wystąpienia AMD powiązane jest z paleniem tytoniu. Zależność między wystąpieniem tej choroby a paleniem tytoniu związana jest ze stresem oksydacyjnym. Właśnie na ten czynnik ryzyka naukowcy zwracają dużą uwagę w ostatnim czasie. Stres oksydacyjny to zaburzenie komórkowej równowagi. W trakcie jego trwania produkowanych jest dużo więcej wolnych rodników niż organizm zdoła ich usunąć. To właśnie w czasie stresu oksydacyjnego.

Do czynników ryzyka, które sprzyjają występowaniu zwyrodnienia plamki żółtej zalicza się również:

  • dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego;
  • jasny kolor tęczówki;
  • niedobór antyoksydantów
  • otyłość;
  • płeć żeńska;
  • rasa biała
  • uwarunkowania genetyczne;

AMD – choroba oczu a leczenie

To, w jaki sposób zostanie przeprowadzone leczenie, w dużej mierze uzależnione jest od tego, w jakim stadium zostanie zdiagnozowana choroba. W przypadku początkowej fazy AMD leczenie skoncentrowane jest na zmianie diety na taką, która pozwoli uregulować działanie układu krążenia, wyrówna poziom cholesterolu, a także będzie bogata w przeciwutleniacze. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby stosuje się przeciwciała i blokery, które podawane są bezpośrednio do ciała szklistego oka. Innym sposobem leczenia jest terapia fotodynamiczna – jest to leczenie dwuetapowe, która rozpoczyna się podaniem środka fotoaktywnego i kończy zabiegami z lasera diodowego.

 

  1. Janowska-Lech I, Grabska-Liberek I, Krzyżewska-Niedziałek A. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – choroba starzejących się społeczeństw. Postępy Nauk Medycznych. 2013;26(12):868-873.
  2. Fryczkowski A. W. Zwyrodnienie plamki żółtej oka związane z wiekiem. Studia Medyczne. 2008;10:11-15.