Powrót

Jakie wyróżniamy zaburzenia widzenia?

Przyczyny pogarszającego się wzroku

Prawidłowe widzenie nie jest prostą sprawą dla organizmu. Cały mechanizm jest bardzo złożony i abyśmy mogli wszystko dobrze widzieć, każdy element drogi wzrokowej musi współpracować z innymi. Problem pojawia się, gdy okazuje się, że mamy zaburzenia widzenia i wzrok zaczyna nas zawodzić.(1)

 

 

Najczęstsze zaburzenia wzroku – krótkowzroczność (2)

To bardzo często spotykane zaburzenie wzroku, przy którym dobrze widzi się z bliskiej odległości, ale obraz daleko jest rozmazany. Przyczyny tego stanu rzeczy to najczęściej zbyt wiele godzin pracy wzrokowej z bliska (na przykład przy komputerze), uwarunkowania genetyczne lub czynniki etniczne. Gałki oczne osoby z krótkowzrocznością są zwykle zbyt wydłużone, więc światło wpadające do oka ogniskuje się przed siatkówką. To zaburzenie wzroku może się również wiązać ze zbyt kulistą soczewką, a w bardzo rzadkich przypadkach ze zbyt kulistą rogówką. Krótkowzroczność jest coraz częstszym problemem, szczególnie u dzieci i młodzieży. Łatwo rozpoznać, że ktoś cierpi z powodu tego zaburzenia wzroku – jeśli chce zobaczyć coś znajdującego się w oddaleniu, to zawsze mruży oczy.

Zaburzenia ostrości widzenia – nadwzroczność (3)

To zaburzenie widzenia znamy najczęściej pod nazwą dalekowzroczność. U osób cierpiących na nadwzroczność światło wpadające do oka ogniskuje się za siatkówką, czyli odwrotnie niż u krótkowidzów. Z tego powodu dalekowidze mają problemy z widzeniem z bliska, ale obraz z daleka widzą czysto i wyraźnie. W przypadku tego zaburzenia przyczyną objawów są zbyt krótkie gałki oczne i zbyt słaba moc łamiąca układu optycznego. Nadwzroczność jest bardzo powszechna. Cierpi na nią wiele małych dzieci, a dalekowzroczność związana z podeszłym wiekiem dotyka praktycznie każdą starszą osobę.

 

Niezborność, czyli potocznie astygmatyzm (4)

Astygmatyzm pojawia się, gdy rogówka naszego oka nie jest sferyczna, czyli nie jest wycinkiem z kuli, a okazuje się płaska. W takiej rogówce światło załamuje się inaczej, a obraz na siatkówce nigdy nie jest dobrze zogniskowany, przez co cały czas jest nieostry. Osoba cierpiąca z powodu niezborności nie widzi dobrze ani z bliska, ani z daleka, ciągle mruży oczy żeby poprawić jakość obrazu, może też mieć bóle głowy. To, jak duży astygmatyzm mamy zależy od tego, jak mocno zdeformowana jest przednia część rogówki. Małej niezborności bardzo często nie da się zauważyć, dopiero podczas badania okulistycznego dowiadujemy się, że z nasza rogówka nie jest idealnie kulista. Diagnozowanie astygmatyzmu nie jest prostą sprawą, dlatego zawsze powinien być potwierdzony badaniami wykonanymi przez lekarza.

 

Jakie jeszcze zaburzenia widzenia mogą nas dotknąć? (1)

Problemy z widzeniem może wywołać również zaćma. To popularna choroba występująca u starszych osób. Jej objawem jest postępujące zmętnienie soczewki, które prowadzi najpierw do problemów ze wzrokiem, a w ostateczności nawet do utraty widzenia. Zaburzenia widzenia mogą być również związane z takimi chorobami, jak padaczka, nowotwory, migrenowe bóle głowy lub choroby psychiczne.

Bardzo poważną odmianą zaburzeń widzenia jest nagła utrata wzroku. Może zostać wywołana przez nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, niedokrwienie siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego lub zatrucie. Pamiętajmy, że nagle pojawiających się problemów ze wzrokiem nigdy nie należy bagatelizować. Jeśli dopadnie nas nagłe pogorszenie widzenia w jednym oku lub w obu, a towarzyszy temu silny ból, zaczerwienienie oka i tęczowe koła widoczne wokół źródeł światła, to może być ostry atak jaskry. W takim wypadku trzeba jak najszybciej dostać się na odział okulistyczny.

 

  1. Bartoszek K. Zaburzenia widzenia (zaburzenia czynności narządu wzroku) https://neurologia.mp.pl/objawy/150083,zaburzenia-widzenia-zaburzenia-czynnosci-narzadu-wzroku Data dostępu: 22.07.2017
  2. Kubatko-Zielińska A. Krótkowzroczność https://okulistyka.mp.pl/wadywzroku/74638,krotkowzrocznosc Data dostępu: 22.07.2017
  3. Kubatko-Zielińska A.Nadwzroczność https://okulistyka.mp.pl/wadywzroku/74691,nadwzrocznosc Data dostępu: 22.07.2017
  4. Kubatko-Zielińska A. https://okulistyka.mp.pl/wadywzroku/83545,astygmatyzm-niezbornosc Data dostępu: 22.07.2017