Powrót

Przyczyny ograniczenia pola widzenia

Gorszy wzrok? jak reagować?

Pole widzenia to przestrzeń, którą jesteśmy w stanie objąć wzrokiem.(2) Z powodu chorób lub różnych nieprawidłowości pole widzenia może ulec zmniejszeniu się albo całkowicie zaniknąć.(1) Dlaczego tak się dzieje? Jakie choroby wpływają na to, ile jesteśmy w stanie zobaczyć? Jak bada się zakres pola widzenia?

Ograniczone pole widzenia – przyczyny(1)

Zawężenia lub ubytki w polu widzenia to jedna z form zaburzeń widzenia. Są to nieprawidłowości, które pojawiają się, gdy z jakichś powodów zostaje zachwiany mechanizm widzenia. Przyczyną może być choroba lub uszkodzenie drogi wzrokowej na jakimkolwiek poziomie. Proces prawidłowego widzenia jest skomplikowany, więc bardzo łatwo go zaburzyć. Problemy z widzeniem mogą pojawić się również przy migrenowych bólach głowy, padaczce, nowotworach lub zaburzeniach psychicznych.

Jeśli zauważymy u siebie, że nie widzimy już tak dobrze jak wcześniej, a nasze pole widzenia jest ograniczone, to należy jak najszybciej umówić się na konsultację do lekarza. Pierwszym krokiem przy diagnozowaniu przyczyn zaburzeń widzenia jest wnikliwy wywiad na temat problemów ze wzrokiem (jak długo trwają, czy zaczęły się po jakimś urazie lub lekach) oraz omówienie objawów, które towarzyszą kłopotom z oczami (na przykład mdłości lub bóle głowy). Następnie zostaniemy skierowani do okulisty lub neurologa w zależności od wyniku badania. W przypadku, gdy nagle całkowicie stracimy wzrok, lekarz natychmiast skieruje nas do szpitala, a następnie do neurologa. Nagła utrata pola widzenia jest bardzo niepokojącym stanem.

Skąd biorą się nagłe zaburzenia widzenia?(1,3)

Nagłe zaburzenia widzenia to przede wszystkim niespodziewana i całkowita utrata wzroku. Wbrew pozorom tego typu zaburzenia pola widzenia nie są wcale rzadkością. Mogą mieć podłoże typowo okulistyczne, ale najczęściej przyczyną nagłej utraty wzroku są zaburzenia neurologiczne. Mogą mieć charakter przemijający (gdy prawidłowe widzenie powraca), ostry (gdy tracimy wzrok w ciągu dosłownie kilku sekund lub minut), podostry (gdy nasz wzrok przestaje działać w przeciągu kilku dni lub tygodni) lub przewlekły (gdy zaburzenie rozwija się przez miesiące lub nawet lata).

Przyczyną utraty wzroku mogą być takie stany jak niedokrwienie siatkówki, zapalenie nerwu wzrokowego, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego i migrena siatkówkowa. Nagle tracimy wzrok również z powodu urazów okolicy potylicy, uszkodzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych lub guzów zlokalizowanych w obrębie czaszki. W takim wypadku rozpoznanie choroby rozpoczyna się od badania neuroobrazowego mózgu i oczodołów.

Jak wygląda badanie pola widzenia?(2)

Jeśli nie utraciliśmy wzroku, a jedynie odczuwamy zmniejszenie pola widzenia, to lekarz prawdopodobnie skieruje nas najpierw na perymetrię. Jest to badanie, które pozwala ocenić zakres przestrzeni, którą możemy objąć wzrokiem. Wykonuje się je za pomocą aparatu zwanego polomierzem i polega na sygnalizowaniu momentu pojawienia się świetlnego punktu za pomocą przycisku. Badanie może zostać przeprowadzone za pomocą metody kinetycznej (wtedy punkt świetlny przemieszcza się w czasie badania) lub statycznej (punkt pojawia się  i znika). Często łączy się oba typy badań, każda część nie zajmuje więcej niż 10 minut.

Badanie nie jest bolesne ani nieprzyjemne, wymaga jedynie pełnej koncentracji i uwagi. Podczas testu musimy być skupieni wyłącznie na śledzeniu pojawiającego się i znikającego punktu. Badanie jest nieco nużące, ale warto przez nie przejść. Perymetria to bardzo dobre narzędzie diagnostyczne dla osób chorujących na jaskrę oraz tych, u których podejrzewa się choroby siatkówki i nerwu wzrokowego.

 

  1. Bartoszek K. Zaburzenia widzenia (zaburzenia czynności narządu wzroku) https://neurologia.mp.pl/objawy/150083,zaburzenia-widzenia-zaburzenia-czynnosci-narzadu-wzroku  Data dostępu: 28.07.2017
  2. Mariak Z. Obuchowska I. Badanie pola widzenia (perymetria) https://okulistyka.mp.pl/badanieoczu/specjalistyczne/83045,badanie-pola-widzenia-perymetria Data dostępu: 28.07.2017
  3. Lueck C.J. Utrata widzenia http://www.mp.pl/okulistyka/okulistyka-dla-nieokulistow/artykuly/109993,utrata-widzenia Data dostępu: 28.07.2017